w

Å legge til rette for næringslivet er den desidert viktigste jobben til politikerne

Og nå håper Kjetil Moe at flere kvinner kommer på banen. I Narvikregionen Næringsforening arbeider vi med mange ulike saker og prosjekt. Nylig etablerte vi et regionalt kvinnenettverk som skal bidra til at flere kvinner deltar på arenaer der beslutninger fattes.

15.12.201610:29 Hilde Normark

google map