w

31 okt | Hvordan misforstå hverandre bedre - flerkulturell kommunikasjon i praksis

Narvik kommune inviterer til et seminar om hvordan kulturarv former tanke og handlingsmønstre i møte med individuell plan og kvalifiseringsløp. Praktiske tips til bedre kommunikasjon.

Tilflytterprogram
18.09.201712:36 hilde

Tidspunkt: Tirsdag 31. oktober, kl 18-21
Sted:
Bystyresalen i Narvik Rådhus
Pris:
Seminaret er gratis. 

Foredragsholder

Kjersti Børsum, Samfunns- og religionsviter og eier av Inspirert AS. Hun tilbyr kurs, foredrag og veiledning innen flerkulturell kommunikasjon og konflikthåndtering.

Inspirert arbeider for et flerkulturelt samfunn der forskjeller ikke oppleves truende. Gjennom å bidra til å finne frem til hvilke verdier og samhandlingsarenaer vi må ha felles, motvirkes en utvikling der etnisk tilhørighet virker isolerende, begrensende og stigmatiserende. Vi er en arena hvor mange fagfelt møtes og videreformidles som en enhet.

Målgruppe for seminaret

Ansatte i kommuner, skoler, næringsliv og lag/foreninger - som har eller vil komme til å ha kontakt med fremmedspråklige barn eller voksne.
     

Mål med seminaret

Kjersti har som mål at deltakerne skal få en bedre forståelse for ...

  • hvordan kulturarv former tanke og handlingsmønstre
  • hvordan dette preger hvilke forventninger vi har til hva som skal skje i møte mellom dem som kommer nye til Norge og "det norske"

Slik kan vi bedre forstå hvorfor det skjærer seg når vi så gjerne vil få det til - på "begge sider".

      

Meld gjerne på flere fra din virksomhet!


Påmelding her:

Kjersti Børsum

google map