w

15 februar | Styrekurs

På dette kurset får du kjennskap til styrets oppgaver og ansvar etter aksjelovens bestemmelser og i et organisatorisk og ledelsesperspektiv.

19.12.201713:01 hilde

Tar du styringen?

    
Styret skal vurderes ut ifra hvordan de bidrar til at bedriften utvikler seg og får langsiktig verdiskaping og vedvarende konkurransemessige fortrinn.

Styrer har ikke bare én oppgave, de har mange typer oppgaver. Ivaretakelsen av styrets oppgaver har ulike konsekvenser for verdiskaping og styresammensetning -  styrestrukturer må tilpasses de oppgaver som vektlegges.
     
Tidspunkt: 15. februar kl 0800-1530 
Foredragsholdere:  VINN v/Ann Kristin Andreassen | Eurojuris v/Jon-Arne Østvik 
Sted: Scandic Narvik

Deltakeravgift
:
Kr 1 850,- for ansatte i medlemsbedrifter og medlemmer i kvinnenettverk.
Kr 2 080,- for andre. Pris inkl. lunsj + kaffe/te.
    

Litt om innhold

Styreansvaret er reelt. Både styret og daglig leder utsettes stadig oftere for store erstatningskrav. Hva er styrets ansvar? Aksjelovens kapittel 6 er sentral denne dagen. 

Hva er godt styrearbeid? Styrer bruker for mye tid på kontrolloppgaver og for lite tid på strategi, nye muligheter og risikotemaer.

Hva er styrets viktigste oppgaver? Gode bedrifter er avhengig av et styre som tar et totalansvar for bedriften og som aktivt utøver sin myndighet. Styret har en aktiv tiltaksplikt dersom selskapets økonomi utvikler seg svakt og egenkapitalen når visse terskelverdier.

Hvilke dokumenter og nøkkeltall bør du som styremedlem ha kjennskap til? 

Styret og etikk. Kjenner du innholdet i de lover som forteller hva som forventes av deg som styremedlem? Det er din plikt å påse at bedriften følger spillereglene i næringslivet og opptrer skikkelig overfor ansatte, kunder, leverandører, eiere og samfunnet forøvrig. Du må forsikre deg om at alle som har med bedriften å gjøre, blir behandlet slik at de får tillit til bedriften.

google map