w

Strategi, årsberetning, vedtekter, regnskap, strategiplan

Årsmøtet arrangeres på Scandic Narvik, mandag 29. mai kl. 09.00. Her finner du innkalling og årsmøtepapirer til årsmøte i Narvikregionen Næringsforening og Narvikregionen Næringsforening Servicekontor SA.

ÅRSMØTE
15.03.201607:21 Hilde Normark

2016

2015

google map