w

Barnehagen Victoriahavn

NARVIK | Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som er inspirert etter Reggio Emilia pedagogikken. Vi legger vekt på barns medvirkning, nysgjerrighet samarbeid og sosialt samspill.

31.03.201711:15 hilde

google map