w

Ørarampen Barnehage

NARVIK | Barnehagen eies av selskapet Ørarampen barnehage AS. Barnehagen har et nært samarbeid med skolen. Vi bruker en del felles arealer både inne og ute, for eksempel skøytebanen; fotballbanen, lekeplass og gymsal.

31.03.201711:22 hilde

  

google map