w

5 - 9 mars | Grunnkurs i arbeidsmiljø (40-timers HMS-kurs)

Kurset tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav om opplæring for verneombud og representanter i arbeidsmiljøutvalg
(jfr §6-5 og §7-4). Det egner seg også for mellomledere/ledere, tillitsvalgte og andre interesserte.

03.01.201810:11 hilde

google map