w

Flere kvinner må uttale seg i media!

Vår nye prosjektleder, Marianne Thomassen, har allerede registrert at det ikke er særlig mange kvinner som uttaler seg i media i Narvikregionen.

22.02.201714:11 hilde

     

Hun går derfor ut med følgende oppfordring til kvinner i hele regionen: 

Fyll inn i skjema under de tema du er litt ekspert på eller ønsker å uttale deg / bli spurt om av media. 

    

Denne listen gir vi til media 8. mars. Det kan dreie seg om idrett, litteratur, fagområder eller en hobby. Her kan media spørre og du kan velge selv om du har noe å bidra med eller ikke. 

De har klart å snu trenden på Island

Islandske næringslivskvinner jobber målrettet mot å ta sin plass i media.  De bestemte seg for å snu fordelingen av stemmer i media fra 67% menn og 33% kvinner til det motsatte. De greide 36/64.   

NRNF
Marianne Thomassen

google map