w

Forum, fagråd og ressursgrupper

NRNF's virksomhet er organisert i ressursgrupper og bransjerettede fagråd. Disse har en veiledende funksjon ovenfor styret og administrasjonen og skal definere og synliggjøre vekstpotensialet, veksthindrene og strategien for vekst innen sin bransje, fag, eller geografisk område. Arbeidet er forankret i NRNF's strategi.

ORGANISERING
24.01.201617:20 Hilde Normark

   

google map