w

Styredokumenter Kvinnenettverk Narvikregionen

27.04.201607:45 Hilde Normark
Referater:
   

19.04.2016 Styremøte 

20.10.2016 Styremøte

26.01.2017 Jurymøte Årets kvinnelige leder

   

Innkomne forslag på aktiviteter (fra kartlegging):
     
 • Selvforsvarskurs for jenter?
 • Praktisk styrearbeid, kommunikasjon og ledelse, jobb smartere med Outlook, strategi og måloppnåelse,

        

   

Retningslinjer for styrearbeidet:

Leder 

 • Kvinnenettverkets leder.
 • Kaller inn til styremøter.
 • Lager saksliste og forberede saker.
 • Leder styremøtene.
 • Fordele oppgaver og gjøremål.
 • Tar tak i problemer og "skjærer gjennom".
 • Uttaler seg, i samråd med prosjektleder, på vegne av kvinnenettverket til media m.m.
 • Motiverer/oppmuntrer de andre i styret og medlemmene.
 • Tar daglige beslutninger som ikke forplikter nettverket økonomisk.

Nestleder

 • Fungerer som stedsfortreder hvis leder er borte.

 

Styremedlemmer og varamedlemmer

 • Deltar aktivt på styremøtene.
 • Er med på å ta beslutninger.
 • Bidrar til nettverkets egne aktiviteter og prosjekter


NRNF (prosjektleder/sekretær/kasserer)

 • Teknisk og øknomisk ansvarlig for arrangementer.
 • Sender ut innkalling til styremøter i samarbeid med leder.
 • Skriver møtereferat.
 • Lager årsrapport.
 • Ansvarlig for inn og ut, betale regninger.
 • Fører regnskap og utarbeider budsjett og holder orden på kvitteringer og bilag. Prosjektregnskap for hvert arrangement.
 • Krever inn medlemskontingent.
 • Orientere styret på hvert styremøte om økonomisk status i prosjekter.

 

 

google map