Vi søker unge ansatte til styringsgruppe

Med LINK Narvik ønsker vi å gi unge i regionens arbeidsliv en felles plattform for å bygge personlige og profesjonelle nettverk, åpne dører, og bidra til at flere velger å komme til og bli værende i regionen.

Unge i regionens arbeidsliv

Vi etablerer styringsgruppe på 5 personer for LINK Narvik.

 
Disse 5 skal representere unge i regionens arbeidsliv. 
Sammensetningen av gruppen skal være tverrfaglig og ha en god fordeling av kjønn og alder. 

Med «ung» tenker vi ikke på et tall, men på dem som definerer seg selv som ung. Vi ønsker hverken en øvre eller nedre aldersgrense for målgruppen. 

Styringruppen skal være selvgående, ditt engasjement vil være avgjørende for hvorvidt LINK Narvik blir en suksess. 

Her kan du lese mer bakgrunn og mål for etableringen og om aktuelle aktiviteter for LINK Narvik.

For spørsmål angående engasjement i styringsgruppe, ta kontakt med Svein Erik Kristiansen, direktør NRNF, tlf. 900 44 385, epost svein@nrnf.no