w

Oktober | Næringskafé i Narvik, Ballangen, Bjerkvik

I samarbeid med Karrieresenteret Ofoten og Narvik vgs inviterer vi næringsliv og kommuner til næringskafé om kompetanseutvikling.

Kompetanseutvikling i arbeidslivet
02.09.201907:28 hilde

Hvordan styrke kompetanseutviklingen i regionens arbeidsliv?

Arbeidslivet stiller stadig høyere krav til kompetanse og omstilling skjer kontinuerlig. Å lære hele livet blir stadig viktigere, flere må få tilbud, informasjon og mulighet til å ta utdanning og få faglig påfyll.

Det finnes et bredt utvalg av utdanningstilbydere og det er mange muligheter for kompetanseheving. Gjennom de tre Næringskaféene vil vi sette temaet på dagsorden for å vise vei og informere om ulike muligheter og rettigheter. Arrangementet er gratis for deltakere.

Målgruppe for næringskafé:
Er du arbeidsgiver, har personalansvar, HR rolle, tillitsvalgt, ansatt, styreleder er du velkommen til å delta.
   

Tidspunkt/sted for næringskafé:

  • Mandag 7. oktober - Narvik. Kl. 09-12 med lunsj. Sted: Næringslivets Hus, Kongens gt. 51, Narvik.
  • Mandag 14. oktober - Ballangen, Tysfjord. Kl. 09-12 med lunsj. Sted: Ballangen camping.
  • Mandag 21. oktober - Bjerkvik, Evenes/Gratangen. Kl. 09-12 med lunsj. Sted: Bjerkvik, i Bjørkestua hos "Det lille kjøkken".

Program

  • Velkommen, kort innledning om prosjektet
  • Kompetanse gir muligheter, om voksenrett, realkompetansevurdering, veien til fag/svennebrev, fagbrev på jobb mm  
  • Intervju med rollemodeller/Den gode historien/video
  • Fagfornyelsen/nyheter - utdanningsprogram ved Narvik vgs. og samarbeid med næringslivet
  • Gode eksempler på lokal kompetanseheving
  • Lunsj med diskusjoner