w

7 febr 2019 | Forsinkelser og tilleggskrav i entrepriseforhold

Er du underleverandør, byggherre, konsulent, snekker, maskinkjører, rørlegger, elektriker? Forsinkelser i byggeprosjekter – risiko og ansvar for dette? Endringer og tilleggskrav – hvordan håndtere dette på en riktig måte og få betalt for dette? 

Kurs for underleverandører
15.11.201607:48 Hilde Normark

Narvikregionen Næringsforening inviterer til kurs i samarbeid med NESO

Tidspunkt/sted: Torsdag 7. februar, kl 09-16 på Scandic Narvik.
Parkering:
Parkhhallene
Pris inkl. materiell og lunsj:
For medlemmer i NRNF kr 1 995,- for øvrige deltakere kr 2 350,-. Bindende påmelding.

Forsinkelser og tilleggskrav i entrepriseforhold

   
I nesten alle byggeprosjekter oppstår det diskusjoner knyttet til forsinkelser og tilleggskrav. Som entreprenør bør du kjenne til regelverket og hvordan du håndterer dette riktig. Dette for å unngå fallgruver og sikre at man får betalt.

Dette gjelder uavhengig av om man er totalleverandør, hovedleverandør eller underleverandør. På kurset gjennomgås de aktuelle standardene og reglene i bustadoppføringsloven som regulerer disse problemstillingene. 

> Forsinkelser i byggeprosjekter – risiko og ansvar for dette?  

Forsinkelser byggherre har ansvaret for

 • Eksempler på slike forhold
 • Varslingsplikter for entreprenør
 • Fristforlengelse
 • Dekning av merkostnader. Hvordan dokumentere slike krav?

Forsinkelser som Entreprenøren har ansvaret for

 • Eksempler på slike forhold
 • Varslingsplikter for byggherre?
 • Dagmulktskrav
 • Andre sanksjoner?  

Hvordan løser man uenighet mellom partene ? 

> Endringer og tilleggskrav – hvordan håndtere dette på en riktig måte og få betalt for dette? 

 • Hva er endringer?
 • Andre forhold som kan gi grunnlag for tilleggskrav
 • Varsling av krav
 • Beregning av krav og dokumentasjon
 • Hvordan løser man uenighet mellom partene