LINK Narvik har nå 30 medlemmer i sitt nettverk

I kveld kan du møte dem på nettverkspils på Rallar'n. Ta en titt på hvilke aktiviteter de allerede har gjennomført og litt om hva som står på kalender.

LINK Narvik har nå 30 medlemmer i sitt nettverk, og flere er underveis...

De har gjennomført en rekke aktiviteter, og nye er underveis. 

  • 26. august Nettverkspils på Rallarkroa
  • 22. juni Rebusløp med LINK
  • 25. mai LINK Narvik på Malmen
  • 20. april Kickoff LINK Narvik på Malmen

25. oktober inviterer LINK Narvik alle med lederansvar og alle som ønsker lederansvar i fremtiden, uansett alder og yrkesbakgrunn til lederkurs med Solfrid Flateby. Mål med kurset er å bidra til påfyll av motivasjon og nye tanker om ledelse, men også å bygge nettverk med ledere i regionen.

Ledere/arbeidsgivere i alle bransjer er en viktig målgruppe for LINK Narvik som er et tverrfaglig nettverk som skal bidra til å styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv og dets rammebetingelser. 

Med LINK Narvik skal gi unge i regionens arbeidsliv en felles plattform for å bygge personlige og profesjonelle nettverk, åpne dører, og bidra til at flere velger å komme til og bli værende i regionen.  

LINK Narvik mål:

  • Vi skal etableres som en attraktiv arena og et nettverk for unge profesjonelle i Narvikregionen.
  • Vi skal styrke og synliggjøre de unges stemme, samt øke andel unge i styrene.
  • Vi skal skape en møteplass for kompetanseutvikling og erfaringsdeling.
  • Vi blir en ressurs for videreutvikling av Narvikregionens næringsliv.
  • Vi skal bidra til at regionen oppleves som attraktiv for unge mennesker.