Bærekraft i nordnorsk næringsliv – Løypemeldingen 2022

Vi ønsker gjerne å vite mer om hvordan våre medlemsbedrifter arbeider og rapporterte på bærekraft.

Bærekraftsundersøkelse 2022

Kjære medlem 

Vi ønsker gjerne å vite mer om hvordan våre medlemsbedrifter arbeider og rapporterte på bærekraft. Vi gjentar derfor suksessen fra i fjor i samarbeid med 17 ulike næringsforeninger rundt om i landet.

Formålet med denne undersøkelsen er å få økt innsikt i hvordan bærekraft prioriteres i landsdelen – sett fra næringslivets perspektiv. Vi håper derfor du tar deg tid til å svare på

>> denne undersøkelsen.
 

Estimert tidsbruk er ca. 10 minutter. Vi anbefaler at den som svarer på undersøkelsen har god oversikt over selskapets bærekraftsarbeid. 

Dataen vi samler inn i spørreundersøkelsen vil bare være tilgjengelig for PwC og næringsforeningens prosjektgruppe, og vil kun bli presentert på aggregert nivå i rapporten «Løypemeldingen 2022». Vi behandler opplysningen konfidensielt og i samsvar med personopplysningsloven. 

På forhånd takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen. Vi ser frem til å ønske deg velkommen til presentasjon og diskusjon av funnene i november.

Se fjorårets rapport her. 

Med vennlig hilsen 
Narvikregionen Næringsforening og PricewaterhouseCoopers AS