10 okt | SEES I MORGEN!

Et kurs for personalansvarlige, tillitsvalgte og verneombud. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse – «Løft blikket», inviterer NAV Arbeidslivssenter Nordland til kurset: SEES I MORGEN!

Mål og tema for kurset:

• Inkludere og hindre utstøting fra arbeidslivet
• Sette arbeid og psykisk helse på dagsorden
• Øke kunnskapen om hvordan arbeidsevnen påvirkes av vår psykiske helse
• Gode grep på arbeidsplassen og finne løsninger gjennom dialog

Målgruppe:

Ledere, tillitsvalgte, verneombud og andre med interesse for temaet
Vi anbefaler at ledere og tillitsvalgte/verneombud deltar sammen


Tid: 10. oktober 2022, klokka 0900-1200
Sted: Studiosalen, Folkets Hus i Narvik

Maks antall deltakere: 30


Bindende påmelding innen 3.10.22: >> PÅMELDING HER