Kunngjøring vedtak av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i møtet 01.09.22, sak 076/22, Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2040, iht. plan- og bygningsloven § 11-15.