Kartlegging utflyttede i aldersgruppe 20 - 40 år

Vi ønsker kontakt med deg som flyttet fra regionen pga jobb eller utdanning. Bli med, la oss hjelpe til å holde deg oppdatert på hva som skjer i din region!

Er du en utflytter i denne aldersgruppen? La oss få vite litt mer om deg ved å svare på denne kartleggingen. Vi vil da kunne holde deg oppdatert om næringsutviklingen og jobbmuligheter i hjemkommunen din.