Barometer 2022X: Ung i Nord

Mange mener mye om unge voksne – for eksempel hvor de vil bo, hva de vil jobbe med, og hva de er opptatt av. Vi tar de unge
på alvor og har spurt hva de mener. Undersøkelsen inneholder spørsmål om en rekke tema. Den dekker tilknytning til landsdelen, miljø og bærekraft, bostedsvalg, arbeidsliv og utdanning,
helse og livskvalitet og diskriminering. I