Tilgang til: Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Frivillige lag og foreninger i Narvik har nå mulighet for å bruke tilskuddsportalen.no. Dette er et verktøy som gir oversikt over alle tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner. Her kan du finne penger til dine prosjekter, du kan få varsel om søknadsfrister, og du kan dele og diskutere ideer med andre.