Undersøkelse om reisevaner i Narvik

Du inviteres til å delta i en spørreundersøkelse om reisevaner i Narvik. I undersøkelsen spør vi om hvor ofte man reiser og hvordan man reiser til ulike gjøremål.

Ditt svar er viktig!

Resultatene fra undersøkelsen skal benyttes til å utvikle transporttilbudet i
Narvik til beste for innbyggerne. Dine svar er derfor viktige!


Undersøkelsen besvares på internett, og tar ca. 10 minutter.


Du kommer inn på spørreskjemaet med følgende lenke: https://survey.urbanet.no/narvik/

Undersøkelsen gjennomføres av Asplan Viak på vegne av Narvik kommune.

Alle svar vil bli behandlet konfidensielt, og det er frivillig å delta i  undersøkelsen. Navn og e-postadresse vil ikke bli koblet til svarene du oppgir i undersøkelsen, og vil ikke bli lagret for andre formål.
  
Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, eller har problemer med å
komme deg inn på den, kan du kontakte Asplan Viak på følgende
e-postadresse: undersokelse@asplanviak.no

Undersøkelse om reisevaner i Narvik