w

Ledige stillinger i Ofoten

Regionen rustes nå for vekst og har en rekke ledige stillinger som ønskes besatt.

UTLYSNING!
29.03.201714:39 hilde

Vil du være med å forme fremtiden?

Arealplanleggere, vektskoordinator, tannlege, prosjektleder, rektor på videregående skole, prostiprest, sokneprest, lærere, sykepleiere og traineer innen flere fagområder. Veksten i regionen forventes å nå slike høyder at det også vil kunne bli behov for tre gynekologer ved sykehuset i Narvik. 

Vekstkoordinator i Evenes kommune

som leder for 3-åring utviklingsprosjekt. 

En vekstkoordinator har god evne til skriftlig og muntlig kommunikasjon, og evner å se hva som skal til for at flest mulig etablerer seg hos oss. Kjennskap til forsvaret kan være en fordel, men ikke et vilkår. 

Vi ønsker deg på plass så snart som mulig, lønn etter avtale. 

Interessert? Da kontakter du rådmann Steinar Sørensen på e-post steinar.sorensen@evenes.kommune.no eller tlf. 913 73 982 for nærmere opplysninger.

FULLSTENDIG UTLYSNING HER: EVENES KOMMUNE 
Søknadsfrist 30.04.17

 

Narvik kommune søker arealplanlegger

Enhet Areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune er organisert i fagområdene kart og oppmåling, plan, byggesak, miljø og folkehelse. Enheten spiller en viktig og sentral rolle i utviklingen av Narviksamfunnet og står overfor mange store og spennende utviklingsoppgaver. 

Til 100 % fast stilling i et spennende, tverrfaglig miljø med planoppgaver, saksbehandling og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet søker vi nå en samfunnsengasjert

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø, tlf. 934 27 786, e-post marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no


FULLSTENDIG UTLYSNING HER: NARVIK KOMMUNE 
Søknadsfrist 17.04.17


Narvikgården søker arealplanlegger

Narvikgården AS er Narvik kommunes eiendomsselskap og har spesielt fokus på å klargjøre, regulere og bygge ut næringsområder i Narvikregionen. Selskapet har for tiden ni ansatte og ønsker å utvide vårt fagmiljø med en kreativ, selvstendig og engasjert medarbeider til hovedsakelig arbeid med utforming av reguleringsplaner.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte senior prosjektleder Rune H. Pettersen på e-post rune@narvikgaarden.no eller tlf. 975 64 261.

FULLSTENDIG UTLYSNING HER: NARVIKGÅRDEN AS 
Søknadsfrist 17.04.17 


Prosjektleder «Forsvaret 2020»

Futurum As skal prosjektlede Ofoten Regionråd sitt 3- årige utviklingsprosjekt «Forsvaret 2020».  Prosjektet og prosjektlederen skal være et naturlig bindeledd mellom forsvaret og samfunnet i Ofoten.  Prosjektlederen må se mulighetene, ha god samfunnsforståelse, gjerne ha kjennskap til forsvaret og et hjerte som banker for Ofoten.

Interessert? Kontakt Futurum AS v/daglig leder Terje Steinsund på tlf. 901 02076 eller mail terje@futurum.no.

FULLSTENDIG UTLYSNING HER: Futurum as

Søknadsfrist 30.04.17

 

Ledige traineestilling

Er du avgangsstudent fra bachelor eller masterstudie i 2016 eller 2017? Vi har ledige traineestillinger innenfor flere fagområder. Det legges vekt på om søkerne har tilknytning til Narvikregionen eller et ønske om å etablere seg her. 

Trainee Narvikregionen, delfinansiert av Nordland Fylkeskommune, er et samarbeid mellom traineebedriftene og Narvikregionen Næringsforening. Som trainee får du foruten god arbeidserfaring også delta i tilrettelagt kompetanseprogram og nettverksaktiviteter.

FULLSTENDIG UTLYSNING HER: TRAINEE NARVIKREGIONEN  
Søknadsfrist 15.04.17.


Tre gynekologer (jobbmulighet)

Det er flere ledige stillinger ved Universitetssykehuset i Narvik. I løpet av våren vil det også bli behov for tre nye gynekologer ved fødeavdelingen. Følg med på www.unn.no