Mottaksapparat

Narvik kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir værende. I den forbindelse samler vi info om aktører, enheter/avdelinger, instanser i Narvik, Ballangen og Tysfjord som har tilbud rettet mot alle målgrupper av tilflyttere. Vi ønsker å avdekke mottaksapparat for tilflyttere, samt etablere referansegruppe for kommende integreringsprosjekter og tilflyttertiltak.

KARTLEGGING
Fyll ut skjema nederst på siden. Listen oppdateres fortløpende:   

ENHET/VIRKSOMHET

STIKKORD TILBUD/PROSJEKT/TJENESTE

NAVN ANSVARLIG

Flerkulturelt råd

Interesseorganisasjon / nettverksbygging

Joseph Tambwe

Frydenlund skole

Kompetanse for mangfold - kollegial kompetanseheving i arbeidet med å styrke det flerkulturelle perspektivet i opplæringen ved å ha fokus på god faglig-, sosial- og kulturell inkludering.

Stein Roar Jakobsen

Futurum AS

Årlige etablererkurs i regi av Innovasjon Norge og Futurum. Ønsker du å starte egen bedrift eller er du i oppstartsfasen? Meld deg på kurs! 

Søk midler! Utviklingsprogram Narvikregionen. Har du eller din bedrift en sprek idé, eller planlegger du noe nytt? Utviklingsprogrammet støtter de gode prosjektene.

Ann-Hege Lund

Futurum AS

Førstelinjetjeneste - skal du etablere egen bedrift? Hos Futurum får du gratis råd og veiledning i oppstartsfasen. https://www.futurum.no/Etablerer

Næringsfaglig vurdering. Futurum er saksbehandler og foretar næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV og etablerere som er stønadsberettiget.

Hanne Winther

Karrieresenter Ofoten

Rask kvalifisering for flyktninger og innvandrere til jobb - forprosjekt.  

Karin Fjeld

Narvik bibliotek

Omvisning i biblioteket for norskstudenter som går på UIT, samt anbefaling av lettleste

Øyvind Gjerløv

Narvik bibliotek

Aktivitetsklubb i biblioteket for 3. og 4. klasse.

Paula Kristiansen

Narvik bibliotek

Nytt prosjekt: Integrering? Hvilken vei? Prosjektet er initiert av Nordland fylkesbibliotek.

Tonje Farset

Narvik Frivilligsentral

CV, jobbsøknad, intervju - veiledning og trening.
Utlån av sport- og turutstyr.
Språk- og dataopplæring gjennom Kompetanse Norge (kurs, språkkafé). Matutdeling, klærutdeling

Dorota Kantorowicz-Bardzinska

Narvik Gitarskole

Har flere tilflyttere (barn og unge) på gitarkurs. Veldig vellykket både i forhold til språk, og å knytte kontakter med jevnaldrende.

Johnny Kristiansen

Narvik Hockey

Planlegger tiltak i klubben, har fått integreringstilskudd fra NIF.

Stig Winther

Narvik kommune

Boligkoordinator/boligveileder, bistand til fremskaffing av kommunale og private boliger

Sigrid Aronsen 

Narvik kommune, kultur

Åpen hall, dette er et prosjekt som det har vært gitt tilskudd til frem til 2017. Ønsker å se på en videreføring

Frode Strøm

Narvik kommune, kulturskolen 

Fargespill | Narvik kulturskole, "Hele verden på en scene"  

Randi Melgaard

Narvik kommune, rus og psykisk helse

Har to spennende prosjekter pågående. 1. Prosjekt "Fra innblikk til uttrykk" et prosjekt som har som formål å gi et bedre sammensatt tilbud til unge mellom 13-23 år som har rus, psykiske helseplager eller er i ferd med å utvikle disse problemene. Her vil også psykolog i kommunen inngå. Prosjekt 2 er et samarbeidsprosjekt med de nye kommunene i Narvik for etablering av FACT team. Dette arbeidet starter opp høsten 2017.

Mette Nygård

Narvik Malmers Innebandyklubb

Vi er gode på integrering og har også gjennomført inkluderingsprosjekt via innebandyen også utenfor Narvik.

Gro Mikaelsen

Narvik Unge Sanitet

1. Strikkepakke Ull er gull. Narvik Unge Sanitet gir alle nybosatte barn (0-10 år) med flyktningbakgrunn en strikkepakke med alt av ulltøy som barnet trenger til skole/barnehage, fra ullundertøy til hjemmestrikkede ullgensere og ullbukser og fra topp til tå.

2. Babysokker. Fra 1.1.2018 vil alle nyfødte i Narvik kommune få hjemmestrikkede babysokker i gave fra foreningen.

Jorunn Tufthaug

Narvik voksenopplæring

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere med rett/plikt til 300/600 timer. Kvalifisering av deltakere i introduksjonsprogrammet. Grunnskole for voksne.

Karin Irene Rognmo

Narvikregionen Næringsforening

Regionalt traineeprogram, kurs, arrangementer, aktiviteter, formidling jobb for to, 

Hilde M. Normark

NAV Narvik

Arbeidsmarkedstiltak rettet mot bedrifter og enkeltpersoner, etablering og inkludering

Linda A. Hegge

Norskopplæring oversikt

Vi kartlegger tilbud om norskopplæring og tiltak for praktisering av norsk i Narvik. Her finner du oversikt over de tilbud på norskopplæring vi har i øyeblikket.

Hilde M. Normark

NRNF og Folkeuniversitetet

Norsk videregående (150 timers kurs) for fremmedspråklige i arbeidslivet. 

Hilde M. Normark

Ofoten Kompetanseforum/Narvik vgs.

Vi tilbyr avklaring, kartlegging, karriereveiledning, kompetanse videregående skoles nivå og i samarbeid med høgskole/universitet.

Rektor

OPUS/Narvik vgs

Udir- forsøk med moduliserte læreplaner for voksne i salgsfag og logistikk. Mest mulig av modulene i læreplanen skal foregå i bedrift og når alle modulene er gjennomført og godkjent kan deltageren gå opp til Fagprøven. Denne utdanningsveien til Fagbrev kan blandt annet tas av minoritetsspråklige, de som er i jobb og ikke har fagbrev og de som ønsker å komme inn i arbeidsmarkedet.

Juliane faksvåg
Epost: julfak@vgs.nfk.no

Parken Framnes Ungdomsskole

Parken Framnes ungdomsskole har mottaksskole for minoritetsspråklige elever i ungdomsskolealder. I tillegg søker skolen aktivt etter morsmållærere i flere språk.

De har har språkpraksis-plasser og lærerne er aktiv i å bidra til at den enkelte ungdom kommer i gang med fritidsaktiviteter.

Åshild Amundsen

Rallar'n barnehage

Vi har i våre retningslinjer at vi skal være åpen for å ta imot personer i språk- eller arbeidspraksis. Ellers er personalet her godt skolert i forhold til å ta imot barn med annet morsmål, og annen kulturbakgrunn. Vi kaller oss for en Mangfoldbarnehage, og prøver å leve opp til det.

Ragnhild Opdahl

VINN/FUTURUM

Mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn. Etablereropplæring for innvandrere 

Ann-Kristin Andreassen