Tilbud norskopplæring

Vi kartlegger tilbud om norskopplæring og tiltak for praktisering av norsk i Narvik.

Fyll ut skjema under, listen oppdateres fortløpende.

Bedrift/virksomhet: Kontaktperson: Kort om kurs og målgruppe:
Folkeuniversitetet, Narvik Ragnhild Sandvik

Nettbaserte kurs og klasseromsundervisning.
Om kurs: Nybegynner, mellom- og høyt nivå. Målgruppe: Alle

Mer info

Karrieresenteret Ofoten Karin Fjeld Norsk på nett. Målgruppe: Voksne som skal ta fag på videregående skoles nivå gjennom Nettskolen i Nordland. Norsk på nett er et nettbasert kurs i norsk hvor deltagerne jobber med språket slik at de når B1 nivå før de tar videre utdanning i fag som krever gode norskkunnskaper. Før deltagerne starter opp, tar de en migranorsk test som viser hvilket nivå de er på. For å komme inn på kurset bør en være på A2 nivå. Inntak 2 ganger i året. Alle deltageren får en framdriftsplan som fungerer som en" kontrakt "mellom lærer og deltager. Opplæringen foregår gjennom programmet Min Vei. Deltagerne jobber med skriftlige og muntlige oppgaver som sendes inn til læreren. Læreren retter og gir tilbakemelding og veiledning. Kurset er gratis. Ta kontakt med Karrieresenter Ofoten for info om deltakelse.
Nettbaserte kurs og ressurser Diverse tilbydere
UiT Narvik

Seniorrådgiver Tor-Arne Jenssen (internasj. kontor), assist. instituttleder ved Institutt for industriell teknologi Arlene Hall.

Årsstudium 60 stp. Beregnet på studenter som ønsker å fortsette på norsk bachelor- eller masterstudie, men som ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper i forkant. Mer info

Vi har følgende tilbud om norskopplæring: