w

Narvik - regionens urbane sentrum

Et forprosjekt i samarbeid med: Handel, industri, reiseliv og Narvik kommune.

Sentrumsprosjektet
14.06.201712:40 hilde

Vi ønsker å gjøre byen til et sted man ønsker å besøke - og til en attraktiv by for de som bor både i og utenfor bykjernen.  

- Yrende byliv bør på sikt bli en medvirkende årsak til at folk vil bo, jobbe og etablere ny virksomhet i Narvik, sier prosjektleder Marianne Thomassen i næringsforeningen.

Vi forventer å levere svar på hvordan man kan organisere en sentrumsorganisasjon eller ha svar på hvorfor man velger å ikke gjøre noe.   

Målet er å finne en flerårig løsning for utvikling av Narvik sentrum til et yrende møtested med lønnsomt næringsliv og mange aktiviteter. 

ANDRE BYER viser både gode og dårlige eksempler på hvordan man kan markedsføre den totale rammen som byen innbyr til av rom, handel, kultur. Vi ønsker å ta lærdom av dette  

MANGFOLDET i sentrum er stort. Alt fra aktører med kortsiktig mål om inntjening og overlevelse, planer for vei, park og bygg langt frem i tid, utviklere og eiendoms besittere har sine behov.  Det er mange som har en mening om sentrum og mange som fyller sentrum med aktiviteter.

Vi kan fylle byrom, få liv og aktiviteter, utvikle attraksjoner, ha fokus på riktig butikkmix, rom i bakgårder, samhandle for å ha aktiviteter hele året og ikke minst jobbe med å få inn større arrangement til byen sammen med VisitNarvik og reiselivsnæringa i regionen.

REGIONENS URBANE SENTRUM

Forprosjekt mai – des 2017 med:  

  • Markedsundersøkelse 
  • Hva andre byer gjør
  • Workshop
  • Strategi 3-5 årig sentrumsprosjekt og søke midler til videre drift

MÅL OG RESULTAT

  • Økt sysselsetting ved å samle, strukturere, markedsføre, inkludere
  • Økt attraktivitet i og utenfor byen
  • Bolyst, nettsted, årlig byregnskap, fordelskort, årshjul
  • Samhandling med andre regioner og byer
  • Forbedringer i byrom, butikkmix og inkludering