DIGITALNORWAY analyserer Narvikregionen

DIGITALNORWAY´s hovedformål er økt vekst for norsk næringsliv i en digitalisert og global verden, og å styrke Norges samlede digitale kompetanse.

 

KARTLEGGING
06.07.201710:37 hilde

Vi har i samarbeid med Toppindustrisenteret AS - DIGITALNORWAY  etablert et samarbeid som konkretiseres med analysearbeid og oppfølging av resultater. 
       

Vi håper bedrifter, etater og organisasjoner vil ta stilling til disse 36 påstandene:

>>> SVAR PÅ UNDERSØKELSEN HER 

   
Vi ønsker å undersøke digitale muligheter og bruke resultatene til å diskutere hvordan tjenester og verktøy kan bidra til å løse bedriftenes og organisasjonens utviklingsbehov. Undersøkelsen tar ca. 20 minutter og man velger enig og ikke enig eller vet ikke. Undersøkelsen kan brukes til utvikling internt eller anvendes som deres egen personlige digitale vurdering, dere kan velge å bruke den sammen med andre, vurdere utvikling av selskapets oppbygging og se nærmere på fremtidens arbeid mot leverandører og kunder.
 

Dette er ikke en blottlegging av manglende digitale kunnskaper, men et sterkt fokus på å være best mulig rustet for den digitale omstillingen som skjer i et utrolig tempo.
  

Workshop i Narvik 21. september

Kanskje vil din forretningsplan eller organisasjonen oppbygging bli helt annerledes i fremtiden basert på teknologiske endringer. Det vil bli mulighet for de som ønsker det å melde seg på DIGITAL NORWAY / Toppindustrisenterets  seminar/workshop. Detaljert program legges ut etter hvert, men innhold vil være trender innen digitalisering, fremtidens muligheter og arbeid mot digital utvikling. Mer info om workshop kommer!  

 
Årlige målinger i Narvikregionen 

Det sies at en tredjedel av  arbeidsplassene i dag vil forsvinne på grunn av digitaliseringen og at helt nye arbeidsplasser vil dukke opp i fremtidens næringer og digitale jobber. Narvikregionen får nå anledning til å bli de første til å ta årlige målinger for å se om vi klarer å heve kompetansen på dette viktige området. Med mye kompetanse hos både UIT Narvik og lokale aktører som FUNN, ligger alt til rette for utvikling og utfordringer som ligger i temaet digitalisering, automatisering og robotisering.  Bedrifter på ulikt modenhetsnivå og fra ulike bransjer og organisasjoner får mulighet til å få en indikasjon på hvordan de kan jobbe videre.  
  

Et felles løft

DIGITALNORWAY samler norsk næringsliv, akademia og forskning i et felles løft. Toppindustrisenteret er sekretariat for regjeringens digitale strategiprosess for næringslivet. Det skal identifiseres områder der Norge må være ledende internasjonalt.  De ønsker å se hvordan digitalisering endrer dagens strukturer og å skaper unike muligheter. DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret AS er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norske virksomheter. Initiativet sikter mot å bli en arena som bygger, knytter sammen og sprer digital kompetanse og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer over hele landet.  Toppindustrisenteret AS er kraftsenteret og navet i flere ekspertnettverk og er lokalisert i Forskningsparken på Blindern i Oslo. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer.

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox