5 korte spørsmål om rekrutteringsbehov

Hvilke kompetanse- og rekrutteringsbehov har bedrifter i Narvikregion? Vi håper dere alle vil svare på denne kartleggingen, som vil gi nyttig info for fremtidige prosjekter og aktiviteter.

KARTLEGGING