22 mars | NHO Nordlands årskonferanse

NHO Nordland ønsker velkommen til årskonferanse under Vinterfestuka i Narvik! 

Konferanse i Vinterfestuka

Velkommen til vår årskonferanse under Vinterfestuka i Narvik

Lenke til påmeldingsskjema:
https://events.provisoevent.no/nho/events/R%C3%85K-Nordland-23/register


På programmet skal vi innom høyaktuelle tema og se det store bilder sammen med flere aktører, før ferden fortsetter til forspill og deretter til Vinterfestukas tradisjonelle Moslings Aften! 

Årets tema er URO -som åpner for muligheter og krever handling

  • Hvordan påvirker uro i verden og Europa oss i Norge og Nordland?
  • Med uro i verden rundt oss trenger vi mer internasjonalt samarbeid
  • Bedriftene melder om at de opplever økt usikkerhet, derfor trenger vi forutsigbarhet og brede kompromisser
  • Bedrifter som gir trygge jobber og sikre velferden, også i en urolig tid!

Vi gleder oss til tidenes samling i Narvik, endelig kan vi ønske velkommen tilbake til Regional Årskonferanse!

NHO Nordland