Ber om evaluering av lobbyarbeid

Narvikregionen Næringsforening mener det må gjøres en evaluering av arbeidet som resulterte i at hverken kapasitetsøkning på Ofotbanen eller bytunell ble tatt med i nasjonal transportplan.

Brev til kommunen

I et brev til ordfører Rune Edvardsen bes kommunen å ta initiativ til å gjennomføre en evaluering.

- Vi er ikke kjent med at det er foretatt en evaluering av påvirkningsarbeidet som har vært gjort i disse sakene og ber derfor Narvik kommune ta initiativ til å gjennomføre dette. Vi mener det er svært viktig at man trekker lærdom av hvorfor man ikke lyktes slik at arbeidet kan gjøres enda bedre i fremtiden, skriver daglig leder Kjetil Moe i Narvikregionen Næringsforening.

For NRNF fremstår det uklart hvem som nå har ansvar for å arbeide videre med disse viktige sakene, men dersom Narvik kommune ser verdien i å ha næringslivet engasjert i dette arbeidet ber vi om å bli orientert.

Les hele brevet her