w

Ønsker næringssjef

Narvik kommune må ta grep om eiendoms- og næringsutviklingsarbeidet og det bør ansettes en kommunal næringssjef. Det skriver NRNF i et brev til kommunen.

Brev til kommunen
09.10.201713:16 hilde

Narvik kommune bør samle alle eiendoms- og næringsutviklingsoppgavene i henholdsvis Narvikgården AS og Futurum AS og bør i tillegg ansette en næringssjef. Det er essensen i et innspill som nå er sendt fra Narvikregionen Næringsforening.

Manglende koordinering og mange aktører som arbeider med mye av det samme er noe av bakgrunnen for at organiseringen av næringsutviklingsarbeidet i Narvik kommune nok en gang har vært utredet. Kommunen har opprettet en egen komité som i løpet av kort tid skal legge frem sitt forslag.

Narvikregionen Næringsforening foreslår å samle så mye som mulig av oppgavene knyttet til forvaltning, drift og utvikling av eiendommer til Narvikgården AS.

Når det gjelder næringsutviklingsarbeidet mener NRNF dette må samles i Futurum AS og kommunen bør ansette en næringssjef som er direkte underlagt rådmannen.

«I dag er det en svakhet at hverken politikerne eller kommuneadministrasjonen utøver god eierstyring. Det er nødvendig at kommunen tar et sterkere grep og en kommunalt ansatt næringssjef vil kunne sette administrasjonen og politikerne i stand til det», heter det i brevet som er sendt fra styreleder Frank Sundermeier og daglig leder Kjetil Moe.

Les hele brevet her

Frank Sundermeier og Kjetil Moe
Frank Sundermeier og Kjetil Moe