w

Velkomstpakke tilflytter

NRNF ønsker i samarbeid med Narvik kommune å etablere nye rutiner for hvordan vi tar imot tilflyttere. I denne forbindelse ser vi nå på aktuelt innhold i en velkomstpakke med innhold levert av virksomheter i Narvikregionen.

05.01.201809:23 hilde

Målet er at alle nye innbyggere skal få god informasjon i innflyttingsfasen slik at de føler seg velkommen i kommunen og regionen. 

I prosjektet, som er finansiert av Utviklingsprogram Narvik/Futurum, har vi som mål å etablere rutiner for drift, som sikrer at det hver måned sendes ut et brev til alle som har flyttet til kommunen, enten det er tilbakeflyttere eller nytilflyttere. Brevet skal være signert av ordfører og oppfordre til et besøk ved kommunens servicetorg hvor de kan hente en velkomstpakke og få en gjennomgang av innholdet i velkomstpakken.

Noen eksempler på innhold:

 • Brev fra ordfører
 • Presentasjon av lag og foreninger og frivillighet
 • Gavekort og program fra VU
 • Gavekort fra butikker
 • Gavekort opplevelsestilbud
 • Refleks, kortholder, reklameartikler
 • Opplevelseskart for Narvikregionen
 • Hurtigfakta om Narvik kommune
 • Informasjon angående renovasjonsordningen og tømmekalender
 • Kulturinformasjon
 • Tidsaktuell informasjon