w

Kraftinor og SKS Kraftlag heter nå Polar Kraft

Kraftinor er fra 1. januar 2018 blitt til Polar Kraft. De har slått seg sammen med Salten Kraftsamband (SKS Kraftsalg) og laget en ny og slagkraftig kraftleverandør. 

05.01.201812:32 hilde

Bakgrunn for dette er at det bl.a. er sårbart å være en liten kraftleverandør i en tøff konkurranse.  

Som en konsekvens av dette blir de flere til å ta vare på våre kunder og flere til å utvikle relevante og tidsriktige produkter og tjenester.  

For kundene blir endringen først og fremst et nytt navn å forholde seg til. Et navn som spiller på polare himmelstrøk. Det er her vi holder til, og vi ønsker sterk lokal identitet og et sterkt fagmiljø i landsdelen. Det er også betryggende å være eid av solide selskap som SKS, Lofotkraft og Nordkraft – selskap som støtter oss og har tro på at dette blir til det beste for dere som kunder.  

Du som kunde trenger ikke å foreta deg noe før du får beskjed fra oss. Produkt og avtaler videreføres slik de er i dag. Vi vil komme tilbake med mer praktisk informasjon de nærmeste dagene.

Nye nettsider: http://polarkraft.no