Skal din bedrift ha sommer­vikarer?

Er du på vippen til å lyse ut en eller flere stillinger for sommeren 2023? Vi spleiser på lønna. Alle arbeidsgivere i Nord-Norge har mulighet til å søke. Lys ut stillingene og få inntil 21.000 kroner i tilskudd.

1000 jobber