Bli LINK-partner

Som støttepartner vil de unge ansatte i deres bedrift få delta på de kompetansehevende aktivitetene vi skal arrangere fremover. Samt ta del i nettverket som skal styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv. 

LINK Narvik - Nettverk for unge voksne i Narvik

Bakgrunnen for opprettelsen av LINK Narvik er at et slikt nettverk er etterspurt blant de unge i regionen. Regionen mister viktig kompetanse. Hvert år flytter en høy andel unge til andre byer for å ta utdanning. Altfor få vender tilbake. 

En måte vi har forsøkt å løse dette på her i byen er derfor å etablere LINK Narvik. Etter ett år som prosjekt i Narvikregionen næringsforening har vi rundt 50 registrerte medlemmer. Vi har gjennomført en rekke aktiviteter, og nye er underveis:

  • 15. mars Morgendagens næringsliv #2
  • 15. februar Quiz og pizza på Malmen
  • 27. oktober Morgendagens næringsliv
  • 25. oktober Prosjektlederkurs med Solfrid Flateby
  • 21. september Musikkbingo
  • 26. august Nettverkspils på Rallarkroa
  • 22. juni Rebusløp med LINK
  • 25. mai LINK Narvik på Malmen
  • 20. april Kickoff LINK Narvik på Malmen

Vi ønsker å skape det vi selv savner! Et nettverk for unge voksne, en sosial møteplass hvor vi samtidig lærer noe nytt! LINK Narvik vil bidra til at flere velger å komme til og blir værende i kommunen. 

Det skal være gøy å bo her! Som nettverk har vi som mål å legge til rette for at unge voksne i regionen kan bygge personlige og profesjonelle nettverk, samt være et bindeledd mellom de unge voksne og næringslivet.

Det skjer utrolig mye positivt i kommunen og vi ønsker å ta del i dette som bidragsytere. Man trenger også et nettverk, ellers flytter man fra kommunen. Nettverket skal bidra til tilhørighet, nyskaping, utvikling, muligheter, innovasjon og forretningsutvikling. 

Vi oppfordrer næringslivet i regionen om å informere sine ansatte om LINK, samt se på muligheten til å bidra som støttepartnere. Vi er helt avhengig av å få inn mer midler for å kunne arrangere de større aktivitetene som skal øke kompetansen til medlemmene i nettverket.

Som støttepartner vil de unge ansatte i deres bedrift få delta på de kompetansehevende aktivitetene vi skal arrangere fremover. Samt ta del i nettverket som skal styrke de unges stemme i utviklingen av regionens arbeidsliv. 

Styringsgruppen:

Prosjektleder Ida Mari F. Larsen (Tilflytterkoordinator Narvik kommune), Torben Hansen (student), Ayah Abu Ghoush (produksjonsingeniør TECO2030), Marita Bow Jakobsen (FVD koordinator), Anette Sjåfjell (førstekonsulent, politi- og lensmannsetaten). Tina Markussen (Narvik havn KF), Stine Linde (Narvikgården), Anja Marie Henriksen (Siviløkonom, IMDi). 

Kristoffer Klem Bergersen
Ida, Torben, Ayah, Marita, Anette.