w

Arbeidsrettet rehabilitering

- et samarbeid mellom NAV, arbeidslivet, Agenda og eventuelt andre.

08.02.201812:43 hilde

Arbeidsrettet rehabilitering er et tilbud som skal styrke din arbeidsevne og bidra til at du får ta i bruk ressursene dine på en hensiktsmessig måte i arbeidslivet. Tilbudet skal hjelpe deg å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom eller skade. 

For hvem?

Personer mellom 18 og 67 år som er sykemeldt eller har nedsatt arbeidsevne og som ønsker å delta i arbeidslivet. 

Varighet:

Du kan delta i tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering i inntil 4 uker. Tilbudet kan forlenges, med mulighet for forlengelse, maksimalt 12 uker. 

Hvordan få tilbudet?

Du selv, din arbeidsgiver og din lege kan foreslå tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering. NAV sammen med deg foretar den endelige vurderingen og henviser deg. 

Innhold:

Arbeidsrettet rehabilitering skreddersys dine behov og kan inneholde: 

  • Kartlegging av nåsituasjon knyttet til arbeidsoppgaver og arbeidsdeltakelse
  • Veiledningssamtaler
  • Fokus på ressurser, ferdigheter og arbeidsmuligheter
  • Karriereveiledning, motivasjon & omstilling
  • Interessekartlegging, arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving
  • Arbeidsplassvurdering
  • Funksjonsfremmende trening
  • Livsstils- og kostholdsveiledning 


Arbeidsutprøving vil i hovedsak foregå i tilknytning til din nåværende arbeidsplass og er kostnadsfritt for arbeidsgiver. 
     

Kontaktperson hos Agenda: 
Lisbeth Schjelderup 
Veileder
Tlf: : 970 32 057 
Lisbeths@dinagenda.no