Bærekraftig reiseliv

Bærekraftig reiseliv som satsingsområde brer om seg over hele verden. Stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraft-utfordringene offensivt.

09.04.201814:11 hilde

Bærekraft i et reiselivsperspektiv innebærer å: 

  • Ta vare på natur, kultur og miljø
  • Styrke sosiale verdier
  • Være økonomisk levedyktig

 

Reiselivsmeldinga, st. mld 19, understreker at bærekraft skal være en premiss for all utvikling

Bærekraftig reiseliv som satsingsområde brer om seg over hele verden. Stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar og møter bærekraft-utfordringene offensivt. De første reisemålene som kan dokumentere og levere bærekraftige tiltak og opplevelser vil ha et konkurranse-fortrinn i kampen om å vinne bevisste turister.

Senere – om noen år – kan dokumentert bærekraft bli et minstekrav for i det hele tatt å bli vurdert som kvalitetsreisemål. 

Derfor går Futurum og Visit Narvik nå i gang med å få Narvikregionen merket som bærekraftig reisemål. Merket skal brukes som et kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging, vi ønsker å bygge en standard som setter tydelige krav til vårt reisemåls evne til bærekraftig virksomhet og utvikling. Vi ønsker at Narvikregionen som reisemål skal bli mer attraktiv, gi troverdighet hos turistene, og skape engasjement i lokalmiljøet. Miljøfyrtårn gjør det enkelt og lønnsomt å ta miljøansvar og bidra til denne merkingen. I tillegg til å spare miljøet kan du spare penger og sikre at din virksomhet er rustet for fremtiden. 

Hvorfor bør din bedrift miljø-sertifiseres? 

  • Du viser at du tar miljøansvar - du bidrar til en grønn fremtid
  • Du oppnår konkurransefortrinn – du oppfyller miljøkrav og får dokumentasjon
  • Du styrker merkevaren din – du viser at du driver en fremtidsrettet virksomhet
  • Du kutter kostnader - du får verktøy for gjennomgang av rutiner og oppnår lønnsom drift
  • Du skaper resultater – digitale verktøy for miljøoppfølging gir gode muligheter for å sette miljømål, forbedre prestasjon og skape lønnsomme resultater
  • Du senker sykefraværet - du får på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø
  • Du viser lederskap - du går foran og viser at fremtidens løsninger er bærekraftige.
Økonomi – miljø - samfunn
, click to open in lightbox