Ressursgruppe sentrumsutvikling

I Narvik jobbes det aktivt med bærekraftig byutvikling på flere områder. Det er behov for å styrke dette arbeidet gjennom et bredt samarbeid med øvrige utviklingsaktører i kommunen og regionen.

Som en videreføring av det arbeid som er gjort i næringsforeningens forprosjekt "Regionens sentrum 2017-2018", etableres det nå en ressursgruppe bestående av styret i Gatelangsforeningen og øvrig næringsliv i sentrum, gårdeiere, UiT og Narvik kommune.

Ressursgruppen vil utarbeide konkrete forslag på tiltak til kommunens sentrumsplan og vil være representert i kommunens arbeid med utforming av strategi for sentrumsutvikling.  

Eksempler på aktiviteter ressursgruppen vil ta fatt på:


Gjennomføre kartlegginger

 • Hva mangler vi av tilbud/butikker i sentrum?
 • Hva bør vi ha på plass i sentrum før VM i utfor?

Etablering av kommunikasjonsstrategi

 • Avklare arbeidsfordeling/avtale mellom aktørene
 • Etablere nettsider med info til de ulike brukergrupper
 • Felles annonsering og tiltak under cruiseanløp
 • Avklare ansvarforhold butikk – gårdeier


Utarbeide budsjett og finansieringsplan 

I samarbeid med Narvik kommune ønsker vi å utarbeide budsjett på kostnader forbundet med nødvendige innkjøp og utbedringer i sentrum. Vi vil også søke alternative finansieringskilder.

Nødvendige tiltak og innkjøp – noen eksempler:

 • Benker
 • Beplanting
 • Renovasjon/søppelhåndtering
 • Skilting/infotavler
 • Sykkelparkering
 • Toaletter
 • Vinterbelysning

Nødvendige utbedringer – noen eksempler:

 • Utbedring av fortau – asfaltdekke og kantsteiner
 • Utbedring av festplassen og haikjeften
 • Utbedring av fasader bygg