Ressursgruppe sentrumsutvikling

I Narvik jobbes det aktivt med bærekraftig byutvikling på flere områder. Det er behov for å styrke dette arbeidet gjennom et bredt samarbeid med øvrige utviklingsaktører i kommunen og regionen.