w

Vi kartlegger behov for sjåfører, maskinkjørere og logistikkarbeidere

Med bakgrunn i vår kunnskap om kommende utbyggingsprosjekter og oppdrag etablerer NRNF en ressursgruppe bestående av NAV, utdanningsaktører og representanter fra næringen.

KARTLEGGING
12.06.201810:07 hilde

Mål med arbeidet er å få på banen konkrete tiltak for å løse utfordringene i Narvikregionen. De første oppgaver vi tar fatt på er:

- Kartlegging av faktisk behov for sjåfører, maskinkjørere, logistikkarbeidere de neste 3 år
- Utprøving av et konsept for helhetlig sjåfør/maskinføreropplæring
- Holdningskampanje for rekruttering til sjåføryrket

Her kan du svare på kartleggingen: http://nrnf.no/logistikk2018

Narvik Havn