Vi kartlegger behov for sjåfører, maskinkjørere og logistikkarbeidere

Kartlegging innen transport- og logistikkbedrifter.

Narvikregionen Næringsforening har tidligere kjørt denne kartleggingen blant aktører i innen transport- og logistikk i regionen.

Vi ønsker nå å presenterer oppdaterte tall, for å dokumentere behov for tilrettelegging av lokale utdanningstilbud.
 

På forhånd takk for hjelpen!

Narvik Havn