Befolkningsframskrivinger i kommunene 2018-2040

Tallene viser andel unge og eldre i henholdsvis 2018 og 2040 i Narvik, Ballangen, Evenes, Gratangen og Tysfjord.

Statistikk

Kilde: SSB | Tallene er basert på framskrevet hovedalternativ (MMMM) publisert 26. juni 2018.  

Narvik kommune

Antall personer (MMMM)
2018: 18,638
2040: 19,041

Befolkningsvekst (MMMM)
2018-2040: 403 personer
2018-2040: 2.2 prosent

Antall personer 65 år og over (MMMM)
2018: 3,631
2040: 5,220

Antall personer 20-64 år (MMMM)
2018: 10,937
2040: 10,044

Antall personer under 20 år (MMMM)
2018: 4,070
2040: 3,777

Andel personer under 20 år (MMMM)
2018: 21.8 prosent
2040: 19.8 prosent

Ballangen kommune

Antall personer (MMMM)
2018: 2,522
2040: 2,176

Befolkningsvekst (MMMM)
2018-2040: -346 personer
2018-2040: -13.7 prosent

Antall personer 65 år og over (MMMM)
2018: 624
2040: 751

Antall personer 20-64 år (MMMM)
2018: 1,337
2040: 1,018

Antall personer under 20 år (MMMM)
2018: 561
2040: 407

Andel personer under 20 år (MMMM)
2018: 22.2 prosent
2040: 18.7 prosent

    

Evenes kommune

Antall personer (MMMM)
2018: 1,387
2040: 1,379

Befolkningsvekst (MMMM)
2018-2040: -8 personer
2018-2040: -0.6 prosent

Antall personer 65 år og over (MMMM)
2018: 379
2040: 417

Antall personer 20-64 år (MMMM)
2018: 719
2040: 697

Antall personer under 20 år (MMMM)
2018: 289
2040: 265

Andel personer under 20 år (MMMM)
2018: 20.8 prosent
2040: 19.2 prosent

    

Gratangen kommune

Antall personer (MMMM)
2018: 1,117
2040: 990

Befolkningsvekst (MMMM)
2018-2040: -127 personer
2018-2040: -11.4 prosent

Antall personer 65 år og over (MMMM)
2018: 286
2040: 347

Antall personer 20-64 år (MMMM)
2018: 589
2040: 477

Antall personer under 20 år (MMMM)
2018: 242
2040: 166

Andel personer under 20 år (MMMM)
2018: 21.7 prosent
2040: 16.8 prosent

    

Divtasvuodna - Tysfjord kommune

Antall personer (MMMM)
2018: 1,953
2040: 1,760

Befolkningsvekst (MMMM)
2018-2040: -193 personer
2018-2040: -9.9 prosent

Antall personer 65 år og over (MMMM)
2018: 479
2040: 598

Antall personer 20-64 år (MMMM)
2018: 1,094
2040: 854

Antall personer under 20 år (MMMM)
2018: 380
2040: 308

Andel personer under 20 år (MMMM)
2018: 19.5 prosent
2040: 17.5 prosent

Kilde: SSB