VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Vår partnerstrategi:
Hovedmålet med partnerstrategien er å sikre forankring og styrke samarbeidsrelasjoner med sentrale aktører i regionens næringsliv. Partneravtalene skal samtidig bidra til å sikre en sunn økonomisk utvikling for næringsforeningen.