VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

Næringsforeningens partnere er opptatt av at viktige aktører i næringslivet skal ha møteplasser for kunnskapsdeling og idéutvikling. Gjennom kapital, kunnskap og erfaring er de bidragsytere til dette.