Det investeres for 38 mrd i Narvikregionen

På oppdrag fra Sparebanken Nord-Norge (Konjunkturbarometer) gjennomføres det årlig en kartlegging av status i investeringer i utbyggingsprosjekter i Narvikregionen. Oversikten er utarbeidet av Futurum i samarbeid med Narvikgården og Forte Narvik. Listen er ikke fullstendig, her er flere prosjekter, men oversikten viser et realistisk bilde av status.

Resultatet av kartleggingen i 2017:

Nylig gjennomført  7 293 516 000
Under bygging 8 312 000 000
Bygges de neste 2 år 9 030 000 000
Bygges de neste 3 - 10 år 8 003 500 000
Mulige prosjekter neste 10 år 6 328 000 000
Sum utbyggingsprosjekter 38 967 016 000

Nylig gjennomførte prosjekter:

 
Rema Skistua Thomas Nystad Narvik Eiendom (2013-2014) 50 000 000
LKAB, SILA-prosjektet 1 500 000 000
Northland Resources, midlertidig malmkai Fagernes 1 000 000 000
Jernbaneverket, terminalanlegg Fagernes 400 000 000
Nordkraft, vindpark Nygårdsfjellet 350 000 000
LKAB, renovering og tetting av Lundbergsjakta 300 000 000
LKAB, ny logistikk for tilsatsmidler (TILA) 250 000 000
Narvikgården,  Nordkraft Arena, Demag Utvikling 200 000 000
Scandic Hotell Narvik 185 000 000
Jernbaneverket, profilutvidelse, strømforsyning etc. 104 000 000
Nordkraft, nytt adm.bygg Teknologiveien 80 000 000
Narvikgården, infrastrukturen på Trekanten 67 000 000
REMA Distribunal, utvidelse 60 000 000
Statnett, Narvik transformatorstasjon 60 000 000
Quality Grand Royal Hotell, utvidelse og renovering 70 000 000
Narvik VAR  52 000 000
Vannbassengtomta 50 000 000
Narvik kommune, renovering Idrettens Hus 50 000 000
Kubera, flere næringsprosjekter 50 000 000
Laksaa, leilighetsbygg Frydenlundsgata 31 35 000 000
Laksaa, leilighetsbygg Administrasjonsveien 1 45 000 000
Laksaa, leilighetsbygg Dronningens gate 38 000 000
Mainstream, oppdrettsanlegg Ofotfjorden 35 000 000
COOP, ny Prix-butikk på Ankenes 24 000 000
REMA 1000, ny butikk Frydelundsgata 2 20 000 000
Narvik Energinett, diverse infrastruktur 20 000 000
Jernbaneverket, rassikring, kulturminnevern 15 000 000
Narvik VAR gjennomførte prosjekter 2014 39 416 000
Utfylling Kleiva 5 000 000
Det 4. hjørnet/Nye Narvik Torv 360 000 000
Polar Park Ulvehus 10 000 000
Etablering i Kleiva 5  000 000
Nyanlegg matfisk 4 000 000
Kai 7 og tilhørende siktestasjon & infrastruktur 1 000 000 000
Oppgradering togterminal 340 000 000
Oppussing Rådhuset 180 000 000
Posten i Bjerkvik 100 000 000
Volvo Lastebilverksted 40 000 000
Vannbassengtomta trinn 2 20 000 000
Infrastruktur Trekanten, byggetrinn 2 20 000 000
Polar Park, servicebygg  generell oppdatering 6 000 000
Tømmestasjon for bobil 100 000
Oppussing Parkhallen 14 000 000
Bobilparkering i sentrum 15 000 000
Renseanlegg Elvedalen 30 000 000
SUM nylig gjennomført: 7 293 516 000
   
   

Under bygging nå:

 
Boligfeltet i Skistua, byggetrinn 1, de første 27 tomtene i boligfeltet 108 000 000
Utbygg bilanlegg 70 000 000
D17 60 000 000
Post og Politibygget 20 000 000
Malmporten Handelspark 200 000 000
Kassefabrikk og anvendelse av biomasse 40 000 000
Ny 420 kV kraftledning Narvik-Balsfjord 3 700 000 000
Hålogalandsbrua 3 450 000 000
Fornyelse av fjernledning 155 000 000
Pumpestasjoner, utskiftning vannledning  (sanering av ledninger) mm. 46 000 000
Reservevannsledning Narvik  26 000 000
Bjerkvik vannverk, ny kilde 5 000 000
Narvikfjellet fase 1, infrastruktur 80 000 000
Idrettens Hus 24 000 000
Infrastruktur 14 000 000
Djupvik Kryssningsspor (2016 - 2022) 270 000 000
EPC - Energisparetiltak 44 000 000
SUM under bygging: 8 312 000 000
   

Skal bygges de neste 2 årene:

 
Investering Kostnad
Infrastruktur            50 000 000
Narvik Brannstasjon, oppgradering kirke, sivilforsvaret        128 700 000
Ny barnehage          13 500 000
Småkraft og vindkraft i Tysfjord kommune 1 000 000 000
Tore Hunds gate 34 Nystad  
Narvikterminalen, riving og bygging  
Torvhallen 15 000 000
Fornyelse av 5 bygg på Evenes flystasjon
(mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg
50 000 000
Initielle løsninger på Evenes Flystasjon (Byggherrerigg, anleggshotell mm) 50 000 000
Beskyttelse og sikring av Evenes Flystasjon                                                                                                                                                                       350 000 000
Fornyelse og tilpasninger av Fuel-anlegg Evenes Flystasjon                                                                                                                                       50 000 000
Fornyelse av infrastruktur og energisentral Evenes Flystasjon                                                                                                                                  250 000 000
Vassvik ved Småbåthavna, 40 leiligheter, med mer 130 000 000
Narvikfjellet  - ny gondol 75 000 000
Narvikfjellet - feriepark og parkering 100 000 000
Infrastruktur Trekanten, byggetrinn 3 inkl Frydenlundforbindelsen 30 000 000
Blokk på Domusbygget 95 000 000
Hålogalandsveien 4 400 000 000
Kapasitetstiltak Ofotbanen 1 000 000 000
Narvik Stasjon, forlengelse m.m. (2017-2022) 570 000 000
Vann til Djupvik 18 800 000
Utskiftning vann- og avløpsledninger (sanering av ledninger) 64 000 000
Bjerkvik vannverk, ny kilde 25 000 000
Oppgradering infrastruktur 55 000 000
Utbedringer Skjomen kraftverk 50 000 000
Flere næringsprosjekter 50 000 000
Sildvik stasjon, reinvesteringer, forventet konsesjon 2015. forventet ferdig 2017-18 150 000 000
Skjomen stasjon, reinvesteringer, forventet konsesjon 2015. forventet ferdig 2017-18 160 000 000
Vannkanten 80 000 000
Ny foringsflåte med tilbehør 20 000 000
SUM de neste 2 årene: 9 030 000 000
   
   

Skal bygges i løpet av 3-10 år:

 
Investering Kostnad
Forsvarets investeringer i Evenes - Hangarer og skvadronsbygg mm til Maritime fly 1 100 000 000
Forsvarets investeringer i Evenes - Administrasjonsbygg, sykestue, kennel mm 300 000 000
Forsvarets investeringer i Evenes - Boliger og Forlegninger 5 000 000
Forsvarets investeringer i Evenes - Øvrige investeringer
(støytiltak, veier og plasser, innredning, NATO-prosjekter mm)
1 550 000 000
Omlastings/kjølehall på Evenes 100 000 000
Narvikfjellet fase 2, nytt sentralbygg, mulig badeland mm 500 000 000
Boligfeltet i Skistua, byggetrinn 2, de neste 49 tomtene  250 000 000
Narvikfjellet fase 3, byheis 65 000 000
Nytt sykehus 800 000 000
Sykehustunnel 80 000 000
Narvik videregående skole 1 200 000 000
Narvik ny ungdomsskole 300 000 000
Narvik ny barnehage 21 500 000
Oppgraderinger og investeringer 2018 - 2020 112 000 000
Oppgradering energinett, flere prosjekter lav 135 000 000
Smoltanlegg 150 000 000
Utbedringer Skjomen kraftverk 75 000 000
Omlegging E6 Ballangen 60 000 000
Full utbygging Malmporten handelspark 150 000 000
Reinvestere 132 kV ledningen Kvandal-Kanstadbotn 600 000 000
Renovering/nybygg av kommunale bygg 450 000 000
Sum de neste 3-10 årene: 8 003 500 000
   
   
Prosjekter som kan komme de neste 10 år:
 
Investering Kostnad
Teknisk Kvartal        500 000 000
Nye Narvik Havn          10 000 000
Ballangen datalagring        100 000 000
Medby Næringspark 100 000 000
E6 ut av Narvik sentrum, bytunnel 1 000 000 000
E6 Stormyra - Bjerkvik 300 000 000
Framneslia Næringsområde 1 000 000 000
Nye lager + logistikk tilsatsmidler 500 000 000
65 hytter i Narvikfjellet inkl infrastruktur 143 000 000
Småkraftutbygging i Ofoten 100 000 000
Flere næringsprosjekter 100 000 000
Flerbrukskai 100 000 000
Bjerkvik 70 000 000
Dobbelspor på Ofotbanen 2022-2029 2 000 000 000
Omformerstasjon Rombak 60 000 000
1 boligblokk (Frelsesarmeen) 55 000 000
Ankenes Næringspark, utfylling 50 000 000
Fylling og næringsbygg 50 000 000
Mottak av LNG i Narvik 25 000 000
Døgnhvileplass Bjerkvik 25 000 000
Døgnhvileplass Fagernes 25 000 000
Utvidelse småbåthavna 15 000 000
SUM, kan komme de neste 10 årene: 6 328 000 000