Det grønne toget ruller inn - med krav til omstilling.

Næringsforeningen forbereder en rekke kurs og aktiviteter som skal sikre at medlemsbedrifter ikke blir stående igjen på perrongen!