Skal kartlegge tomter til flere datasentre lokalt

Selskapet Arctic Renewables AS er stiftet for å legge til rette for etablering av flere datasentre og annen type kraftintensiv næring i Narvik-området

03.08.201812:01 hilde
, click to open in lightbox