God vekst i bilsalget til tross for skjerpede krav til bransjen

Vi opplever god vekst i omsetningen, og er svært fornøyd med at vi klarer å styrke lønnsomheten i en bransje som de siste  årene har vært preget av mye usikkerhet og store endringer både mht avgiftssystem og bilenes drivlinjer.

06.08.201815:22 hilde

Salget av person og varebiler i Narvik har i år økt i med overkant 25% forhold til første halvår i 2017. Dette er isolert sett svært positivt, men årsaken til veksten er sammensatt; Noe av økningen i år kommer av svært lang leveringstid på biler solgt i 2017, og disse er først registrert og levert i 2018. Dette gjelder spesielt en del ladbare hybridbiler og elektriske biler. 

En annen faktor som har påvirket salgstallene i år, er at svært mange kunder ønsket å unngå økningen i avgiftsnivå på hybridbiler som trådte i kraft 1. juli 2018. Mange kjøpte derfor ny bil FØR avgiftene økte.  

Disse sammenhengene ser man også i tallene fra Opplysningsrådet for vegtrafikk: Veksten i det totale salget i Narvik skyldes økning i salg av ladbare hybridbiler (opp 9.3%), salg av elektriske biler (opp 6,8%), og vekst i salg av varebiler. Og ikke uventet falt salget i Norge med hele 26% fra juni til juli, da avgiftene ble justert.  

Andel salg til næring (bl.a. også leasing til private) står for under 5% av økningen her lokalt. Lokalt merkes ingen boom på leasing som i andre deler av landet.

- "For Sommerseth AS har 2018 så langt vært et bra år. Vi opplever god vekst i omsetningen, og er svært fornøyd med at vi klarer å styrke lønnsomheten i en bransje som de siste årene har vært preget av mye usikkerhet og store endringer både mht avgiftssystem og bilenes drivlinjer.

Vi forbereder oss på omveltninger, og jobber med å rigge selskapet for de muligheter som alltid ligger i turbulente tider. Målet er som alltid å sikre de nåværende og aller helst skape flere arbeidsplasser i Narvik." Sier bilforhandler Bård Sommerseth  http://www.sommerseth.net/

 

Bård Sommerseth
, click to open in lightbox