Ny i Næringsforeningen

Kai er tilsatt i et engasjement som Kommunikasjonsrådgiver. Han er godt i gang med å gjøre våre aktiviteter og prosjekter lettere tilgjengelig. Han er økonom men har også med en solid bakgrunn fra informasjonsteknologi.

Kommunikasjonsrådgiver