Hvilke tjenester kjøper industrien lokalt/i regionen?

Narvikregionen Næringsforening ønsker i samarbeid med Vedlikeholdsnettverk Nord og Futurum å skape felles arena for industribedriftene og deres leverandører.

KARTLEGGING

Mål for aktivitetene er at flere leveranser forankres lokalt/i regionen. Denne kartleggingen retter seg mot industribedriftene, vi vil også kartlegge aktuelle leverandører i regionen.