Sommerjobbtilskudd 2023

Mange unge står av ulike årsaker et stykke unna arbeidsmarkedet. Med en sommerjobb vil de kunne få verdifull jobberfaring og styrke sine muligheter i arbeidslivet.

NAV gir tilskudd