Styringsgruppen

Her er styringsgruppen i Lederkvinner Narvikregionen.

Lederkvinner Narvikregionen

Prosjektet som i 2013 ble finansiert av Nordland Fylkeskommune «Etablering av kvinnenettverk Narvikregionen» er nå over. Prosjektet har hatt en regional styringsgruppe som har etablert en viktig arena for kvinnelige ledere og nøkkelpersoner i regionen. En rekke kvinner fra hele regionen har allerede deltatt på ulike aktiviteter og meldt seg inn i nettverket – og vi vil ha med flere!

     

Styringsgruppen

Lederkvinner Narvikregionen er etablert som en ressursgruppe i næringsforeningens faste organisasjon.      

Rolle Navn Bedrift  
Styreleder Unni Forshaug Narvikgården AS CV
Nestleder Ann Kristin Andreassen VINN CV
Styremedlem Gunn Inger Einås-Eidum Ungmote as  
Styremedlem Marlene Føre Frantzen Quality Hotel Grand Royal CV
Styremedlem Hilde M Normark NRNF CV