Kommunene har inngått rammeavtaler

Narvik, Evenes og Gratangen kommuner har inngått rammeavtaler med flere lokale entreprenører.

PRESSEMELDING

De kommende årene er det disse entreprenørene som er leverandør av elektro- og håndverkertjenester for kommunene:


Det har vært god deltakelse fra leverandører i anbudskonkurransen. Disse lokale entreprenørene har demonstrert sin kompetanse og erfaring, og vil levere elektro- og håndverkertjenester av høyeste kvalitet. 

I disse avtalene inngår drift og vedlikeholdsoppdrag av kommunale bygningsmasse, noe som er viktig for å opprettholde og forbedre vårt lokalsamfunn. Verdien av alle avtalene estimeres til rundt 33 millioner kroner, sier enhetsleder eiendomsforvaltning Morten Fredheim Hanssen.

Avtalene har varighet på 2 år, med opsjon på ytterligere 1+1 år. Avtalen kan også benyttes av Narvik vann KF, Narvik Havn KF, Ofoten Brann IKS, Narvikgården AS, Narvik kirkelige fellesråd, Narvik boligstiftelse AS, Agenda AS, Hålogaland ressursselskap IKS og andre kommunale virksomheter.

På vegne av oppdragsgiverne ser vi frem til et godt samarbeid og ønsker de lokale entreprenørene lykke til med arbeidet i kommende periode, sier Morten Fredheim Hanssen.