w

Vi kartlegger tilbudet til studenter

Næringsforeningen anser studentene i regionen som en viktig målgruppe innen de aller fleste næringer. Vi ønsker derfor å synliggjøre hvilke studenttilbud virksomhetene i regionen allerede har - eller vurderer å tilby.

STUDENTTILBUD I NARVIKREGIONEN
30.10.201811:16 hilde

Denne kartleggingen sendes til virksomheter innen alle bransjer i Narvikregionen.

Noen eksempler på studenttilbud:

  • Studentrabatt på eksisterende varer/tjenester
  • Arrangerer aktiviteter spesielt for studenter
  • Ønsker studenter velkommen på bedriftsbesøk
  • Tilbyr "internship" (deltidjobb) for studenter
  • Tilbyr oppdrag til bachelor-/masteroppgaver
  • Er traineebedrift i det regionale traineeprogrammet (http://traineenarvik.no)

Alle eksisterende tilbud vil bli publisert på våre nettsider.